Pierwsze lata szkoły podstawowej

W ciągu pierwszych kilku lat podstawówki uczniowie mają nie tyle zdobywać informacje z poszczególnych przedmiotów, co powinni opanować cenne umiejętności niezbędne na kolejnych etapach edukacji. Najważniejsze kompetencje, które powinien posiadać uczeń kończący trzecią klasę szkoły podstawowej, zostały określone w podstawie programowej opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wśród najistotniejszych z nich można wymienić:

  • wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej i narodowej,
  • rozbudzanie i zaspokajanie naturalnej ciekawości poznawczej młodego człowieka,
  • rozwijanie kompetencji społecznych i zdolności do budowania relacji z innymi ludźmi,
  • korzystanie oraz analizowanie informacji pochodzących z różnych źródeł,
  • sprawne komunikowanie się w języku ojczystym, czyli w języku polskim,
  • sprawne posługiwanie się zdobyczami matematyki podczas rozwiązywania codziennych problemów,
  • wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia.

Chociaż może się to wydawać nieprawdopodobne, by wszystkie te założenia realizowała tylko jedna publikacja naukowa, w rzeczywistości istnieje podręcznik, dzięki któremu można w wysokim stopniu opanować każdą z wymienionych powyżej kompetencji. Tą pozycją jest podręcznik Nasza Szkoła.

Podręcznik dla każdego dziecka

Kiedy kilka lat temu wprowadzono bezpłatne pomoce naukowe w pierwszych klasach podstawówki, nauczyciele masowo wybrali podręcznik Nasza Szkoła. Co przyczyniło się do tak dużej popularności tej pozycji oraz zaufania ze strony pedagogów? Powodów z pewnością było kilka, jednak zapewne przeważył fakt, że podręcznik Nasza Szkoła przygotowali najwyższej klasy renomowani specjaliści zatrudnieni przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Trzeba przyznać, że ministerialnym ekspertom podczas prac nad książką przyświecały bardzo słuszne cele i założenia. Zadaniem autorów było stworzenie przystępnej publikacji dla najmłodszych, która pomogłaby dzieciom w zapoznaniu się z podstawowymi zagadnieniami wchodzącymi w skład edukacji polonistycznej, edukacji muzycznej, matematyki, wychowania patriotycznego czy edukacji przyrodniczej.

Czytelny podział

Podręcznik Nasza Szkoła z TaniaKsiazka do nauki podczas jednego roku szkolnego został podzielony na cztery części, z czego każda powinna być w pełni zrealizowana w ciągu jednej pory roku. W każdym tomie publikacji w czytelny sposób oddzielono jednak matematykę od treści wchodzących w skład nauczania zintegrowanego. Zdaniem ekspertów taka decyzja uczyniła całą pozycję bardziej zrozumiałą i pomogła w uniknięciu niechcianego chaosu.

Szkoła autorstwa pressfoto - pl.freepik.com