Tag: podręcznik Nasza Szkoła

Najlepszy podręcznik do nauczania zintegrowanego

Pierwsze lata szkoły podstawowej

W ciągu pierwszych kilku lat podstawówki uczniowie mają nie tyle zdobywać informacje z poszczególnych przedmiotów, co powinni opanować cenne umiejętności niezbędne na kolejnych etapach edukacji. Najważniejsze kompetencje, które powinien posiadać uczeń kończący trzecią klasę szkoły podstawowej, zostały określone w podstawie programowej opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wśród najistotniejszych z nich można wymienić:

  • wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej i narodowej,
  • rozbudzanie i zaspokajanie naturalnej ciekawości poznawczej młodego człowieka,
  • rozwijanie kompetencji społecznych i zdolności do budowania relacji z innymi ludźmi,
  • korzystanie oraz analizowanie informacji pochodzących z różnych źródeł,
  • sprawne komunikowanie się w języku ojczystym, czyli w języku polskim,
  • sprawne posługiwanie się zdobyczami matematyki podczas rozwiązywania codziennych problemów,
  • wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia.

Chociaż może się to wydawać nieprawdopodobne, by wszystkie te założenia realizowała tylko jedna publikacja naukowa, w rzeczywistości istnieje podręcznik, dzięki któremu można w wysokim stopniu opanować każdą z wymienionych powyżej kompetencji. Tą pozycją jest podręcznik Nasza Szkoła.

Podręcznik dla każdego dziecka

Kiedy kilka lat temu wprowadzono bezpłatne pomoce naukowe w pierwszych klasach podstawówki, nauczyciele masowo wybrali podręcznik Nasza Szkoła. Co przyczyniło się do tak dużej popularności tej pozycji oraz zaufania ze strony pedagogów? Powodów z pewnością było kilka, jednak zapewne przeważył fakt, że podręcznik Nasza Szkoła przygotowali najwyższej klasy renomowani specjaliści zatrudnieni przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Trzeba przyznać, że ministerialnym ekspertom podczas prac nad książką przyświecały bardzo słuszne cele i założenia. Zadaniem autorów było stworzenie przystępnej publikacji dla najmłodszych, która pomogłaby dzieciom w zapoznaniu się z podstawowymi zagadnieniami wchodzącymi w skład edukacji polonistycznej, edukacji muzycznej, matematyki, wychowania patriotycznego czy edukacji przyrodniczej.

Czytelny podział

Podręcznik Nasza Szkoła z TaniaKsiazka do nauki podczas jednego roku szkolnego został podzielony na cztery części, z czego każda powinna być w pełni zrealizowana w ciągu jednej pory roku. W każdym tomie publikacji w czytelny sposób oddzielono jednak matematykę od treści wchodzących w skład nauczania zintegrowanego. Zdaniem ekspertów taka decyzja uczyniła całą pozycję bardziej zrozumiałą i pomogła w uniknięciu niechcianego chaosu.

Szkoła autorstwa pressfoto - pl.freepik.comDlaczego warto zdecydować się na podręcznik Nasza Szkoła?

Koniecznie trzeba mieć świadomość, że wybranie przez daną szkołę podręczników do poszczególnych przedmiotów jest znacznie trudniejszym zadaniem niż mogłoby się wydawać. Warto zdawać sobie sprawę, że praca z książką umożliwia bowiem na wprowadzenie metod związanych z samokształceniem. Ma to bardzo istotne znaczenie szczególnie dla dzieci w bardzo wczesnym etapie edukacji. Dlaczego szkoła powinna podjąć decyzję o korzystaniu przez uczniów z podręcznika Nasza Szkoła?

Jakie są zdecydowanie największe atuty podręcznika Nasza Szkoła?

Warto wiedzieć, że do najczęściej wymienianych argumentów przemawiających zaopatrzeniem się w książkę omawianego wydawnictwa jest systematycznie zmieniający się format materiału. Podręcznik Nasza Szkoła (https://www.taniaksiazka.pl/seria/operon-nasza-szkola) jest przede zbiorem najważniejszych informacji właściwie przystosowanych do potrzeb uczniów. Należy mieć na uwadze również fakt, że książka może przyczynić się do wypracowania u ucznia nawyków polegających na bardzo aktywnym działaniu i myśleniu. W ten prosty sposób uczniowie nie będą mieli praktycznie żadnych problemów z przejściem od teorii do praktyki. 

Nie wszyscy mają także świadomość, że książki wydawnictwa są świetnie zaprojektowane. Wyróżniają się na tle innych książek przede wszystkim niezwykle bogatym układem graficznym. Wykorzystano przede wszystkim czcionki różnej wielkości czy bardzo przyjazne kolory. Nikogo nie powinien także dziwić fakt, że wyjątkowe ilustracje będą przyciągały uczniów. Podręcznik w omawianej firmie może zarówno odpowiednio zaktywizować uczniów, jak i zmotywować ich do zdecydowanie częstszego korzystania z niego. Nauczyciele oraz dyrektorzy mają świadomość, że bardzo wysoki poziom podręczników szkolnych ma bardzo ważne znaczenie dla edukacji uczniów.

Jakie kwestie powinno się uwzględnić przy wyborze podręczników szkolnych?

Należy zdawać sobie sprawę, że krajowy rynek wydawniczy z roku na rok przechodzi coraz większe zmiany. Świetnym przykładem może być powstawanie coraz to nowszych publikacji. Godny uwagi jest fakt, że poszczególne wydawnictwa zwracają bardzo dużą uwagę na poziom redakcyjny swoich publikacji. Można również zaobserwować, że zdecydowanie został poszerzony asortyment książek szkolnych. Dyrektorzy i nauczyciele poszczególnych szkół powinni postawić na wydawnictwo, które regularnie aktualizuje określone obszary wiedzy. Wydawnictwa także w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej nawiązują współpracę ze znanymi autorami. Dzięki temu, że na rynku jest ogromna różnorodność książek do szkoły, nauczyciele i dyrektorzy mogą bez żadnego problemu dobrać odpowiednie materiały do poziomu uczniów.

Szkoła autorstwa pressfoto - pl.freepik.com